Ingen utrustning som varnar för radioaktiva läckor

Trots att den läckande irridiumtransporten från Studsvik vid årsskiftet upptäcktes tack vare att en amerikansk transportarbetare hade en larmande dosimeter som varnade honom för den radioaktiva läckan så tänker inte statens strålskyddsinstitut, SSI, kräva dosimetrar vid svenska företag som transporterar radioaktivt gods.
Men Lars-Erik Holm som är generaldirektör på SSI, håller med om att dosimetar skulle förbättra säkerheten för transportarbetarna och att frånvaron av dosimetrar försvårat utredningsarbetet efter läckaget. Tidigare har man trott att den radioaktiva läckan uppstod i USA, men de nya mätningarna indikerar alltså att läckan uppstod tidigare. Kanske redan i Sverige. Men eftersom om man i Sverige inte har krav på dosimetrar vare sig på transportpersonalen eller i fordonen som behållarna fraktas i, är detta mycket svårutrett. SSIs generaldirektör Lars-Erik Holm säger därför att det hade varit bra med dosimetrar men trots det kommer myndigheten inte ställa krav på det, i varje fall inte just nu.