Lång handläggning för tillstånd

På länsstyrelsens miljöskyddsfunktion ligger ärenden som är flera år gamla. Några är från 1998.
Det handlar om tillståndsprövningar där myndigheten ska kontrollera att nya verksamheter uppfyller miljöbestämmelserna. - Vi har dessvärren en del som borde har gjorts färdigt sedan en tid tillbaka, säger Urban Westby, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen. - Jag tror inte att man ska fokusera det här med tid, säger Catarina Ekelund, chef på länsstyrelsens miljöskyddsfunktion.