300 000 kronor till Àjtte

Àjtte, svenskt same- och fjällmuseum i Jokkmokkk, fick i dag 300 000 kronor av regeringen till projektet ''Informationspaket''.
Paketen består av föremål, texter, bilder, ljudband och pedagogiska anvisningar som delas ut till skolor, bibliotek och andra förvaltningar. Sameminister Margareta Winberg säger att projektet är en del i den nationella informationssatsning som regeringen bedriver för att öka kunskapen och förståelsen för samernas kultur och historia.