Galna ko-sjukan

VD:n för foderfabriken Lantab Trading i Uddevalla tillbakavisar anklagelserna om kött- och benmjöl i djurfoder från fabriken. VD Ulf Möller säger till Radio Väst att de spår av kött- och benmjöl som jordbruksverket hittat kom från leverantörerna av sojaprodukter och kravärter till fabriken. Jordbruksverket, som har polisanmält Lantab Trading för brott mot foderlagsstiftningen, säger att det är foderfabrikens ansvar att kontrollera sina råvaruleverantörer. Brottet är allvarligt, säger avdelningschef Agneta Brasch på jordbruksverket, eftersom animaliska produkter är förbjudna i djurfoder, på grund av risken för galna ko-sjukan.