LC-Tec lämnar börsen

Borlängeföretaget LC-Tec redovisar en förlust på drygt 31 miljoner kronor för det första halvåret. Det är lika mycket som hela fjolårets förlust.
Den ekonomiska situationen är svår för företaget, som har flytande kristaller som affärsidé. Försöket att få in nya pengar genom en nyemission har avbrutits, och företaget ska nu avnoteras från börsen. Enligt LC-Tec-gruppens VD Lars-Olof Norell måste det nu till flera åtgärder för att rädda företaget. Kärnverksamheten i LC-Tec - att utveckla och tillverka LCD-komponenter och LCD-produktionsutrustning - ska sättas i fokus i företaget. Men ingenting ska tillverkas eller utvecklas utan att man har en säker kund som är beredd att betala för det. Den del av koncernen som kallas Smartsign och ett bolag i Lettland, Hanza Elektronika ska avyttras. Men för att rekonstruktionen ska lyckas krävs insatser av huvudägaren Åke Hörnell. -Åke Hörnell är nyckelpersonen. Just nu är vi helt beroende av honom finansiellt, säger Lars-Olof Norell. Lars-Olof Norell räknar dock med att företaget ska ha sådan uthållighet att det kan leva vidare. -Vi behöver stor tillverkning för att få ett positivt kassaflöde och vi hoppas att vi kan komma dithän under det andra halvåret nästa år, säger han. Åke Hörnell har hittills inte kunnat nås för en kommentar.