Fortsatt låg arbetslöshet

Jönköpings län kommer att få tvåtusen nya jobb det närmaste året, och den öppna arbetslösheten är fortsatt låg. Det spår Länsarbestnämnden i sin sysselsättningsprognos som kom idag.
Samtliga näringsgrenar ser positivt på framtiden. Den privata tjänstesektorn har den största tilltron medan byggsektorn är minst optimistisk. Men trots att kurvorna fortfarande pekar uppåt märks en avmattning i konjunkturen, och länsarbetsdirektör Eva Plogéus säger till Nyheterna att många företagare är osäkra och försiktiga. Detsamma säger PO Norlander på Företagarnas Riksorgansiation i länet. Småföretagarbarometern som presenterades idag visar också på en avmattning i konjunkturen, men någon lågkonjunktur är det inte tal om, enligt PO Norlander, även om vi får räkna med fler konkurser och varsel i år. Fortfarande är arbetskraftsbristen det största tillväxthindret för länets företag.