Löpande band ska inspekteras

Med anledning av de problem som uppdagats hos Electrolux i Västervik kommer Yrkesinspektionen att göra ett besök på företaget under hösten. Enligt yrkesinspektör Johan Jiveström är det Yrkesinspektionen själva som tagit initiativ till besöket, det är inte någon på företaget som har anmält något om arbetsförhållandena.
I dag har vi berättat att personalen på Electrolux känner sig stressad och psykiskt pressad sedan man införde ett nytt löpande band för dammsugetillverkningen. De anställda på Elektrolux vill återgå till det gamla arbetssättet där varje person gör klart sin dammsugare i sin egen takt.