SKB undersöker med helikopter

Om ungefär två veckor inleder SKB, Svensk Kärnbränslehantering, flygmätningar av bergrunden i Oskarshamn. Mätningarna är en del av den platsundersökning som ska visa om det går att ha en djupförvarsanläggning av kärnavfall i kommunen. Under några veckor kommer en helikopter att cirkulera på låg höjd inom undersökningsområdet.
Olle Sällman från SKB säger till P4 Kalmar flygningarna kan komma att skrämma boskap, men för att informera allmänheten kommer man bland annat att ordna informationsmöten och hålla en jourtelefon öppen.