Lägre uranhalt hos Kosovosoldat

Svenska soldater på väg till tjänstgöring i Kosovo har betydligt högre uranhalt i urinen än soldater som kommit därifrån.
Det visar en undersökning som Totalförsvarets Forskningsinstitut har gjort efter larmen vid årsskiftet om att utarmat uran använts i ammunition i Bosnien och Kosovo. Enligt Statens strålskyddsinstitut påverkas dricksvattnet av att den naturliga uranhalten i den svenska berggrunden på vissa håll är högre än på många håll i Europa.