Terrormisstänkta svenskar kvar på lista

Två av de tre svenskar som sen i november stått på den amerikanska regeringens terrorlista fick på torsdagen beskedet att de kommer att strykas från listan. Rent formellt är de fortfarande kvar på FN:s sanktionskommittés lista, och på EU:s lista, men det är bara en tidsfråga enligt advokat Thomas Olsson som företräder de tre svenskarna. Han är både nöjd och besviken.
– Det är naturligtvis glädjande att två av våra klienter kommer att avföras från listan definitivt nu, säger han. Samtidigt får man inte glömma bort nu att det finns en person kvar på listan, så fortfarande håller amerikanarna fast vid sitt beslut om att kränka den här personens rättigheter. Varför har inte han avförts från listan? – Vi har inte fått någon motivering till det beslutet, utan han har gått igenom samma procedur som de övriga, och vi har varit väldigt tillmötesgående när amerikanarna efterfrågat olika uppgifter, så det beslutet är i viss mån förvånande. Nu är de ju kvar på FN:s och EU:s listor. Hur snart kan de ha lämnat dessa också? – Så snart det föreligger ett definitivt beslut från de amerikanska myndigheterna så tar det i princip 48 timmar för sanktionskommittén att fatta beslut om att avföra dem. Sedan så ska väl antingen Europeiska rådet eller EU-kommissionen ändra den europeiska listan, och det bör väl gå ganska snabbt.
Annika Digréus