Svonni inte aktuell längre för Handölsdalen

Det blir Fredrik Skagerberg och Jörgen Bohlin som är ombud för Handölsdalens sameby om renbetsmålet tas upp i Högsta Domstolen. Det beslutade Länsstyrelsen i Jämtland i måndags.
Handölsdalens sameby i Härjedalen beslutade vid en extra byastämma den 15 maj att Lars Wilhelm Svonni skulle vara ombud för Samebyn vid renbetsmålet i HD samt att fullmakterna för Skagerberg och Bohlin skulle återkallas. Vid byastämman deltog inte ordförande och vice ordförande i byn. Beslutet överklagades Det beslutet överklagades av flera personer inom samebyn, bland andra ordföranden, Lennart Blind. Och nu har upphäver Länsstyrelsen besluten som togs vid byastämman den 15 maj. Länsstyrelsen skriver att eftersom ordförande och vice ordförande saknades vid byastämman så var styrelsen inte beslutsför enligt samebyns stadgar. Felaktig röstlängd Vidare skriver Länsstyrelsen att röstlängden som användes bid byastämman inte var gällande på grund av att det efter den så kallade "tvångsslakten" inom samebyn i våras har medfört betydande förändringar i renägarnas reninnehav och i ägarstrukturen inom byn. Hoppas på arbetsro Lennart Blind som är ordförande i Handösldalens sameby hoppas att länsstyrelsens beslut ger arbetsro åt ombuden. – Byarna härnere bör ju hålla ihop, därför är det positivt att vi har samma ombud, säger Lennart Blind, ordförande i Handölsdalens sameby.