Inga mer pengar till konsulter

Eskilstuna kommun kommer troligen inte att satsa ytterligare 700 000 kronor i konsultkostnader på PEAB-projektet och förlänga avtalet med konsulterna till december.
Kommunsstyrelsen beslutade under tisdagen att återremittera ärendet för vidare utredning. Enligt ett tjänstemannaförslag skulle kommunen satsa ytterligare 700 000 kronor på de konsulter som arbetar med PEAB-projektet som bland annat innebär att tre nya idrottsanläggningar ska byggas. Kommunen har hittills satsat uppemot 2 miljoner på konsulter och har flera gånger förlängt avtalen med konsulterna som arbetar med att genomföra den omtvistade PEAB-affären. Kommunalrådet Tommy Hamberg säger att flera partier är överens om att kommunen inte kan fortsätta att satsa pengar på konsulterna och tror att kompetensen finns inom kommunen. Tre nya idrottsanläggningar, nya bostäder och handelsetablering ingår i avtalet mellan byggföretaget PEAB och Eskilstuna kommun.