Pelle Sallin nöjd efter möte

Det ser nu ut som om det blir ett tiomiljoners-bygge av ett nytt värpstall hos äggproducenten Pelle och Lisa i Valne, Nälden.
Ärendet höll på att fastna hos länsstyrelsens miljöskyddsfunktion men under tisdagsförmiddagen träffades parterna och båda verkar nöjda efteråt. Den utlovade handläggningstiden fram till månadsskiftet oktober-november förutsätter att det inte blir några överklaganden, påpekar både äggproducenten Pelle Sallin och länsstyrelsens Urban Westby.