Utflyttning hotar Soft Center

-Sedan Ronneby kommun sålde Soft Center till Wilhelm Sonesson har det skett en klar försämring, säger Johan Sandberg VD på UIQ Technology, som är ett av Soft centers största IT-företag.
Seminarier och nätverksträffar har nästan helt försvunnit och om inget börjar hända, säger Johan Sandberg, kommer Soft Center att förvandlas till en byggnad som ganska snart börjar tömmas på sina hyresgäster.