Planer på att klona människor

En grupp amerikanska och italienska läkare ska försöka klona människor. 400 personer ställer upp frivilligt i försöken, vars syfte är att ge barnlösa par barn genom kloning.
Läkarna ska använda samma teknik som vid kloningen av fåret Dolly för fyra år sen, men planerna får häftig kritik för att vara oetiska, och skadliga för försökspersonerna och de barn som ska skapas genom kloningen. I många länder förbjuder lagen mänsklig kloning. Var försöken ska göras är än så länge hemligt.