Poliser kräver ersättning

Omkring 300 poliser har hittills begärt ersättning för arbetsskador i samband med kravallerna under toppmötet i Göteborg. Enligt SVT:s Rapport rör sig de flesta anmälningarna om psykiska skador som ångest, men också fysiska som tandskador och benbrott.