Väpnade fritagningar oroar kriminalvården

I onsdags rymde en 29-årig livstidsdömd fånge under en bevakad permission från Hall-anstalten, men de senaste åren har antalet fångar som rymmer minskat. Samtidigt ökar andelen väpnade fritagningar, och det oroar Kriminalvården.
– Det handlar om en handfull situationer under de sista åren, men de har dessvärre också blivit mer frekventa, särskilt i Stockholmsområdet, säger Christer Isaksson som är säkerhetsansvarig på Kriminalvårdsstyrelsen. ”Svårare att rymma” – Vi tror att de väpnade fritagningarna har ökat därför att vi har blivit bättre på att förhindra direktrymningar från fängelser. Tidigare var det förhållandevis litet lättare att rymma från ett fängelse än vad det är idag. Det betyder att fångarna har tvingats se över sina möjligheter att ta sig ut på andra sätt, och då väljer man att försöka rymma när man inte är på fängelset utan på transport någonstans, bort från fängelset. Så det är en följd utav att vi har blivit bättre kan man säga. En annan förklaring skulle kunna vara att permissionerna och därmed tillfällena att rymma blivit färre. Under förra året rapporterades 145 rymningar från landets fängelser. I början av 90-talet var motsvarande siffra mellan 500 och 600 per år. De flesta kommer tillbaka De flesta rymningar sker från så kallade öppna anstalter. Av de som rapporterades förra året var till exempel bara en av sex från slutna anstalter där dom riktigt tunga brottslingarna sitter, och de flesta av dem som rymmer återfinns eller kommer självmant tillbaka, men det finns undantag. Kriminalvårdens statistik visar att i början av den här månaden befann sig 127 dömda på rymmen, och av dem hade knappt hälften varit borta mer än ett halvår. Rymningen i onsdags då en 29-årig morddömd man sprang ifrån sina vårdare under en bevakad permission skedde inte under vapenhot, men enligt Christer Isaksson hade den ändå likheter med sådana fritagningar. Det handlar om en mycket tungt belastad brottsling och flykten verkar ha varit välplanerad, och inom kriminalvården pågår sedan i våras ett arbete för att undvika just väpnade fritagningar.
Nina Odermalm Schei