Hiv ökar i Sundsvall

Antalet nyupptäckta fall av H i v i Sverige ökade mest i Sundsvall och Stockholm under de första sex månaderna i år, jämfört med samma period förra året.
Det är framförallt bland herionmissbrukare som ökningen skett. I hela Sverige är ökningen av Hiv fall 40 procent för det första halvåret i år. Enligt Malin Arneborn, epidemiolog på smittskyddsinstitutet, är det ännu för tidigt att säga vad ökningen beror på.