Risk för felbehandling

Risken för felbehandlingar vid Mälarsjukhuset har ökat, vårdtiderna blir längre och arbetsmiljön sämre. Det anser personal vid ortopeden.
Orsaken är att patienter sedan i höstas placeras mer jämt mellan olika avdelningar för vårdplatserna ska utnyttjas bättre. Det har lett till att personalen riskerar att missa olika rutineråtgärder, som till exempel blodprov, eftersom de får behandla sjukdomar som de inte är vana vid och saknar kunskaper om, säger vårdenhetschefen Anette Lundin till Eskilstuna-Kuriren.