Sämre ekonomi i Eskilstuna

Ekonomin i Eskilstuna väntas försämras den närmaste tiden och nästa år räknar kommunen preliminärt med 27 miljoner minus i budgeten för nästa år.
Men politikerna lovar att barnomsorg, skola och äldreomsorg inte ska drabbas av fler nedskärningar utan få ta del av de pengar som utlovats tidigare. Orsaken till det försämrade ekonomiska läget är ökade lönekostnader, men dessutom förväntas skatteintäkterna minska.