Ingen vill betala brandflyget

Brandflyget är fara sedan Statens Räddningsverk meddelat att man inte längre har råd att bevaka landets skogar.
I stället vill Räddningsverket att kommunerna och skogsindustrin ska ta över kostnaderna. Något de kommuner som hittills yttrat sig över förslaget samstämmigt säger nej till.