Ny undervisning för specialbehov

Marieborgs låg och mellanstadieskola i Västervik att starta en ny undervisningsform för barn med särskilda behov. Det handlar om barn som slarvigt tal kallas bokstavsbarn och som behöver mer stöd än andra. Istället för i en stor klass sker barnen att undervisas i en liten grupp, med bara några få elever. Och det man satsar på är att skapa en lugn oas för barnen.
Undervisningen för barnen kommer att äga rum i en villa som ligger utanför den stora skolbyggnaden. I en mycket liten grupp, kommer man sen att anpassa skoldagarna efter dom behov speciella behov som barnen har. Man har en grundskollärare och en förskolelärare till sitt förfogande och sen kommer de att göra ungefär detsamma som i man gör i den vanliga undervisningen. Enligt rektorn på skolan Pontus Larsson finns det ingen direkt risk med att avskärma barnen från den övriga skolan. - Barnen kommer att äta lunch med sin klass samt ha viss undervisning tillsammans med dom andra barnen. Den största risken anser han är att barnen inte får det lugn som dom behöver om dom finns kvar i den normala undervisningen.