Anrikt företag försvinner

Det anrika Nyköpingsföretaget Cewe i Nyköping försvinner inom kort.
Bolaget ska tillsammans med flera andra mindre bolag inom ABB stoppas in i ett färre antal större bolag. Fabriken i Nyköping ska knytas närmare ABB-koncernens övriga fabriker med liknande verksamhet och samtidigt kopplas sloss från annan verksamhet som ligger i Sverige. Orsaken är att ABB vill effektivisera versamheten. Skriver Sörmlands Nyheter. Det är oklart om antalet anställda påverkas.