AMS stoppar vårdutbildningar

Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, har beslutat att stoppa arbetsmarknadsutbildningarna inom vård och omsorg till dess att deltidsarbetslösheten inom vården minskar.
AMS vill att arbetsgivarna först ger de deltidsarbetslösa som finns inom vården den arbetstid de vill ha.I maj fanns exempelvis 22 000 vård- och omsorgsutbildade anmälda som deltidsarbetslösa vid arbetsförmedlingarna. Innan en vårdutbildning nu kan startas kräver AMS arbetsgivarna tar fram åtgärdsplaner för att minska deltidsarbetslösheten och att den som går en kurs får en jobb-garanti.