Tandhälsan ska kartläggas

Länets alla 50- och 60-åringars behov av tandvård ska nu kartläggas. De kommer nu i höst att få ett formulär hemskickat där de får svara på frågor om önskemål och behov av tandvård.
Landstinget gör kartläggningen för att få reda på om utbudet av tandvård är tillräckligt för det behov som finns. Kartläggningen görs i samarbete med landstinget i Östergötland.