Besiktningskrav på oljecisterner

Utomhustankar ska kontrolleras före år 2004.
Alla som har en oljecistern måste låta besiktiga den. Miljölagen som kom förra året kräver det. Om man har en utomhustank ska den besiktigas senast 1 juli 2004 och om man har en tank inomhus så är det den 1 juli år 2006 som gäller. De som utför besiktningen befarar att det kan bli stockning om alla väntar med att besiktiga sina tankar till de sista månaderna. Även oljecisterner som inte används måste besiktigas.