Storsatsning på skola och dagis

Efter alla nerdragningar under större delen av 90-talet, så kan nu kommunerna istället storsatsa på både skola, fritidshemsverksamhet och barnomsorg. I Jönköpings kommun får skol- och barnomsorgsnämnden nästan 100 extra miljoner i statsbidrag de kommande åren, som ska användas till att dels öka personaltätheten, dels införa förskolereformerna som regeringen beslutade om i höstas.
Under 90-talet så har ju både barnomsorgen och skolan fått känna av stora nerdragningar, men till nästa läsår får kommunerna ökade statsbidrag, inte bara för att återställa verksamheten tillden nivå som vi hade i början av 90-talet, utan till och med höja den! Jönköpings kommun får 53 miljoner extra till verksamheten under den kommande femårsperioden, som främst ska användas till att öka personaltätheten i de flesta yrkeskategorier. - Detta är mycket välbehövliga pengar. Det har varit tufft för både personalen och barnen de senaste åren. Men redan nästa läsår ska tex lärartätheten var uppe i 1992 års nivå igen, säger skol- och barnomsorgsnämndens ordförande Magnus Rydh till Nyheterna. Jönköpings kommun får dessutom nästan 45 miljoner till att införa de förskolereformer som regeringen beslutade om i höstas: maxtaxa, förskoleplatser för barn till arbetslösa och föräldralediga och allmän förskola, tre reformer som ska vara helt genomförda år 2003 i Jönköpings kommun.