LC-Tec söker nya investerare

Borlängeföretaget LC-Tec är finansiellt helt beroende av sin största ägare, Åke Hörnell. Det sa företagets vd till Dalanytt på torsdagen. Men Åke Hörnell kan inte garantera företagets fortlevnad hur länge som helst. Därför letar man nu efter nya investerare.
LC-Tec har flytande kristaller, så kallad LCD-teknik som företagsidé. Nu befinner sig koncernen i en ekonomisk kris. Det senaste halvåret har givit ett resultat på minus 30 miljoner. Ett försök till nyemission misslyckades, och därför beror nu företagets ekonomi helt på Åke Hörnell. Han äger privat, och via sina bolag, över 60% av aktierna i koncernen. - Jag har garanterat att vi kan driva verksamheten under en viss peroid, när vi håller på att förändra, säger Åke Hörnell till Dalanytt. Företaget ska nu genomgå en rad förändringar. Delar av verksamheten ska säljas ut, och alla lager ska försvinna. Dessutom lämnar man börsen för att kunna spara pengar på det administrativa arbete som börsnoteringen innebär. Men om LC-Tec ska kunna leva vidare måste man också hitta nya finansiärer. Samtal med eventuella investerare pågår, men Åke Hörnell vill inte säga vilka de är. - Det har inte varit någon investerare som har varit intresserad av att gå in som det sett ut nu, med den koncernstrukturen, säger Åke Hörnell. Men han tror att det ska gå att hitta villiga investerare, om man bara lyckas med att få ned kostnaderna i företaget. Och han tycker att LC-Tec är värt att räddas: - Jag ser det som en viktig satsning att jobba med det här teknikområdet. Det är också kopplat med andra satsningar, LCD-centrum och Crystal Valley. Och i grunden ser jag möjligheter framåt, men vi har en besvärlig marknadssituation just nu.