Varslen ökade i Sörmland

Antalet personer som under juli varslades om uppsägning i Sörmland uppgick till 392.
Majoriteten av varslen skedde inom tillverkningsindustrin, främst inom elektronikbranschen. Totalt under året har 851 personer varslats och det är dom högsta siffrorna sedan 1996. Jämfört med samma period förra året är antalet varslade nästan 3 gånger så många.