M och fp kraftigt framåt i Stockholm

Om det vore kommunalval i dag skulle de borgerliga i Stockholm få en klar majoritet. Det visar en SIFO-mätning som publiceras i Svenska Dagbladet. Men statsvetaren Anders Håkansson vid Stockholms Universitet säger att det kan finnas brister med den här typen av mätningar.
– Det är ett väldigt intressant resultat, men man måste titta på om det kan vara något fel i undersökningen. Hur menar du då? – Vi vet från tidigare val at det varit många fel i kommunalvalsundersökningar. Vissa partier har varit väldigt underrepresenterade i sådana här undersökningar tidigare, och sedan har de fått bättre resultat. Vad kan det bero på, tror du? – Det kan vara att man inte är så van att svara på frågor om kommunalvalet i opinionsmätningar. Vissa mindre partier är väldigt underrepresenterade. Men om det vore kommunalval i Stockholm idag och väljarna skulle rösta på det sätt som SIFO visar skulle folkpartiet och moderaterna få nästintill egen majoritet med 12 respektive 37 procent vilket är en ganska kraftig ökning - ungefär 10 procent - jämfört med kommunalvalet 98. Lägg till kristdemokraterna och de borgerliga får en tydlig majoritet i det Stockholm som socialdemokraterna med Göran Persson o Mona Sahlin i spetsen utmålat som huvudmotståndare i valet. Även socialdemokraterna går fram ganska kraftigt jämfört med 98 o får i mätningen ungefär 30 procent. Tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet får man dock bara knappt 43 procent. De mindre partierna som centern och miljöpartiet tappar i mätningen. Och det är inte riktigt förväntat enligt statsvetaren Anders Håkansson. – Valen i Stockholm brukar ju följa opinionen på riksplanet. Det är det som är så speciellt i den här undersökningen att det är så tydliga trender just i Stockholm, att moderaterna och folkpartiet går framåt. Vad kan det betyda för opinionen om de här resultaten visar sig vara korrekta? – Om de skulle vara korrekta vore det ett intressant resultat. Det är ju det man spekulerat om i Stockholm, hur kommer det här systemskiftet att tolkas. Och om den sociala strukturen förändras i Stockholm talar de här resultaten för att det gått mycket snabbare. Vad menar du har gått snabbare framåt? – Man har trott att det skulle ta mycket längre tid för förändringarna i den sociala strukturen att slå igenom med fler höginkomsttagare och högre tjänstemän, fler som äger sina lägenheter. Det är ju något de här partierna, moderaterna och folkpartiet, tjänar på.
Edvard Unsgaard