Splittrat SSU

SSU är inte längre ett socialistiskt förbund säger oppositionen i arbetarrörelsens ungdomsförbund. Lägret var splittrat på SSU:s kongress i Umeå går. Oppositionen ville att det i principprogrammet skulle stå att SSU är en demokratisk socialistisk organisation. Men majoriteten av ombuden ville inte det. SSU går åt höger säger nu ombud från 12 av totalt 26 distrikt.