Malmö opera- och musikteater

Malmö Musikteater döper om sig till Malmö opera- och musikteater. Man utformar också en ny logotyp - detta för att bättre nå ut till allmänheten.
Teaterchef Stefan Sköld säger till P4 Radio Malmöhus att man också kommer att arbeta hårdare för att tvätta bort stämpel att opera bara är till för kultureliten. Man ska även jobba intensivare för att få dit en publik som hittills inte sökt sig till teatern. Teaterchef Stefan Sköld meddelade också att den planerade uppsättningen av Carmen som skulle spelas under teaterns ombyggnad skjuts på framtiden. Däremot har det nu blivit klart att teatern nästa spelår kommer att sätta upp Othello och La Bohème.