Ointresse för vårdutbildning

Bara 17 personer har sökt till Plamcrantzskolans 30 platser för utbildning inom vård och omsorg.
Inom utbildningen kan man läsa till undersköterska och bristen på vårdpersonal är stor. Nyrekryteringen ser också mörk ut alltså eftersom så få unga är intresserade av att utbilda sig för vårdarbete