Länsrätten ger Arvikabo rätt till gruppboende

En man i Arvika som tidigare nekats plats i gruppboende för somatiskt sjuka, ska enligt länsrätten omgående få flytta till ett gruppboende.
Arvika kommun har tidigare nekat mannen plats på grund av att kommunen för närvarande inte har någon plats tillgänglig. Länsrätten säger i sin dom att kommunen omgående måste ordna plats åt mannen i ett gruppboende, eftersom han inte längre klarar av att bo ensam.