Gratis kulturresor även detta läsår

Värmlandstrafik fortsätter satsningen med kulturresor för förskolor och grundskolor även detta läsår.
Det innebär att skolbarn får möjlighet att resa gratis med ordinarie linjetrafik för att göra olika kulturaktiviteter. Erbjudandet gäller inte innerstadsskolor som vill göra innerstadsresor med länstrafikbussar.