Systembolaget i Storfors bäst i Sverige

Systembolaget i Storfors är bäst i Sverige. Det visar den årliga kundundersökning som Systembolaget genomför.
Storforsbutiken har fått toppbetyg vad gäller personalens bemötande av kunderna och serviceandan. Kunderna i de 420 systembolagsbutikerna har också svarat på frågor om butikens tillgänglighet, hur tilltalande butiken är, personalens servicegrad, sortiment och utbud.