Arbetsskador bland renskötare

Projektet ''Samernas hälsosituation och livsvilkor i Sverige'' visar att nästan alla renskötare som var med i undersökningen, 93 procent, hade skador i muskler och leder.
-Och även om detta är typiska skador för renskötare, så tar näringen själv inte det här på allvar säger fysioterapeut Björn Tostrup, som tidigare försökt starta ett hälso- och miljöcenter för rennäringen utan att lyckas.