Hjälp till torterade måste permanentas

Hjälpverksamheten för torterade och traumatiserade flyktingar i Gävle måste permanentas! Det skriver Cherstin Hansson, verksamhetschef för projektet, i ett brev till hälso-och sjukvårdsnämndens kansli inom landstinget Gävleborg.
Enligt henne kan verksamheten inte längre fungera som projekt. Både verksamhet och personal drabbas alltför mycket av att inte kunna göra en långsiktig planering. Projektet har drivits sedan 1997, och har hittills bara arbetat med vuxna över 18 år, men vill också kunna hjälpa flyktingbarn från krigs- och konfliktområden.