Uteliggare tältar utanför socialkontoret

I två månader har en missbrukare tältat i parken utanför Socialförvaltningens kontor i kommunhuset i Norberg. Också polisstationen ligger i anslutning till parken, där tältning är förbjuden...
Mannen, som är en känd missbrukare i Norberg, vräktes i slutet av juni från den bostad han då disponerade. Han sökte sig då till det lilla grönområde som ligger mellan kommunhuset och Norbergsån - ett parkklassat område där många kommunanstä'llda fikar på för- och eftermiddagarna. Men trots att hans tält och hans förehavanden kunnat följas direkt från socialförvaltningens tjänsterum, har man inte gjort något för att få bort honom från området och till en ny bostad. Inte heller från polisens sida eller från tekniska förvaltningen har man vidtagit några åtgärder för att freda parken där det inte är tillåtet att tälta. Under veckosluten och en och annan vardagskväll har bekanta till mannen varit på besök, vilket upplevts som störande av omgivningen. Göran Karlsson, avdelningschef på socialförvaltningen, säger att man haft kontakt med polisen i fallet. Och han håller med om att det inte är rimligt att bostadslösa tältar mitt inne i tätorten i flera månader. - Det är naturligtvis varken bra eller rimligt för någon att bo så länge i tält, säger Göran Karlsson till P4 Västmanland. Från och med den första september räknar man med att mannen ska ha fått en egen kommunal bostad.