Kultur o Fritid i Nässjö måste spara

Stora besparingar väntar inom kultur- och fritidsverksamheten i Nässjö kommun under de närmaste åren.
I det förslag till budget som kulturchefen Jan Holmqvist nu presenterar föreslås bland annat att man ska säga upp hyresavtalet för teater Pigalle i Nässjö, att biblioteket i Malmbäck ersätts med bokbuss och att fritidsgården i Bodafors läggs ner. Vidare blir det ingen is i i curlinghallen, viss personal som går i pension kommer inte att ersättas och det blir också minskade anslag till studieförbunden. Förslaget ska tas upp vid kultur- och fritidsnämndens möte i Nässjö på torsdag i nästa vecka.