Flextronicsanställda kartläggs

Efter gårdagens besked att 500 anställda på Flextronic i Karlskrona varslas om uppsägning har en arbetsgrupp med representanter från länsarbetsnämnden, kommunen, Flextronics och Telecom City tillsatts. Gruppen ska till en början göra en kartläggning av vad det finns för kompetens hos personalen. Där efter kommer man att planera insatser för att lösa framtida sysselsättning.