Befolkningsminskning minskar

Befolkningen i Kalmar län fortsätter att minska, men i lägre takt än tidigare, det visar färska siffror från statistiska centralbyrån. Vid halvårsskiftet var 235 tusen 120 personer folkbokförda i länet, det är en minskning med 271 invånare. Vid motsvarande mätning förra året hade befolkningen minskat med mer än 1100 personer.
Sex av länets kommuner visar positiva befolkningssiffror. Ljusast ser det ut för Borgholm - sär har antalet invånare ökat med 54 personer - medan siffrorna för Västervik är de mest dystra - där har antalet kommuninvånare minskat med 159 personer.