Polisen nobbar graffitivägg

En grupp unga har i ett brev till kommunstyrelsen i Uppsala föreslagit legala måleriväggar. Men polisen säger nej med motiveringen att erfarenheter från andra städer visar att fria graffitiväggar ökar klottret.
Dom unga förslår att dom ska få måla på vattentornet i Stadsskogen, gångtunnlarna under Bärbyleden och ytterligare sex gångtunnlar och väggar som redan idag är helt eller delvis målade. Men polisen tror att fria väggar förutom ökat klotter också skulle locka till sniffning. Dessutom, menar länspolismästare Göran Lindberg, stjäls redan idag mycket färg.