Förlust för Metso

Antalet order för finska Metso paper där före detta Sunds defibrator i Sundsvall ingår har sjunkit med 31 procent.
Orsaken är den försvagade marknaden för cellulosa och pappersindustrin. När det gäller Metsokoncernens övriga verksamhet har resultatet i stort sett fördubblats under det första halvåret.