Härberge kan öppna i Nyköping

Ett härberge för hemlösa bör öppna i Nyköping. Det anser Lars Ask och Per Enarsson, enhetschefer på socialförvaltningen i Nyköping.
Enligt de båda enhetscheferna finns det idag en handfull människor i Nyköping som idag betraktas som hemlösa. I våras inledde kommunen ett samtal med kyrkan i Nyköping om att öppna ett härberge för dom personer som inte längre har chans att få någon bostad eller inte klarar av att inom öppenvården hålla sig nyktra. Tanken är att härberget ska vara en tillfällig lösning för dessa personer, ett så kalla lågtröskelboende där man får bo trots missbruk men inom väggarna får inga droger förekomma. Idag finns det ett härberge i länet, i Eskilstuna och planer på att bygga ett i Strängnäs. I Katrineholm har man diskuterat frågan men men menar att behovet inte är tillräckligt stort.