Bostäder för äldre räcker inte

Många kommuner i storstadsområdena vågar inte satsa på äldreboenden. Dom är rädda för att äldre från andra kommuner ansöker om att få flytta dit. Det visar en granskning, som socialstyrelsen har gjort.
Under förra året ansökte cirka 2 000 personer om särskilt boende i en annan kommun än den egna. Sedan 3 år har äldre laglig rätt till en sådan flytt. 650 flyttningar blev av och 82 kommuner fick ökade kostnader för äldre och sjuka, medan 95 kommuner fick minskade kostnader. Det är ett trettiotal kommuner i storstädernas utkanter, som inte klarar av att leva upp till intentionerna i lagen, på grund av många nya ansökningar. I flera av kommunerna finns en oro för ökade flyttströmmar från andra kommuner till nya äldreboenden med hög standard och det kan hämma byggandet, säger Ulla Höjgård på socialstyrelsen till Ekot.