Brist på bin hotar odlingar

På femton år har antalet bisamhällen i Sverige halverats.
- Det kommer att ge stora följder för jordbruk och odlingar som är beroende av pollineringen, säger Josef Stark, tidigare biexpert på Ultuna. Anledningarna till att biodlingen minskat drastiskt är varroakvalstret, skattereformen och att biodling är något som mest äldre ägnar sig åt - och återväxten är liten.