Hampaodling polisanmäls

Hassela Gotland har polisanmält en odling av växten Cannabis Sativa på Gotland. Det är fråga om en odling för framställning av hampaprodukter som polisanmälts av Hassela Gotlands föreståndare Lars Siggelin och biträdande föreståndaren Mats Barre.
De anser att det som odlas kan betraktas som narkotika enligt svensk lagstiftning och att det inte finns några särregler för cannabisväxter som odlas uteslutande för industriell produktion. Hassela Nordic Network uppmanar också alla som känner till förekomsten av sådana odlingar att polisanmäla dem, eftersom de anser att det är ett klart brott mot svensk narkotikalagstiftning.