Fler flyg på Kjula

Kjula flygplats utanför Eskilstuna föreslås nära nog tredubbla antalet flygningar fram till år 2015.
Det är flygplatschefen själv, Jan Lönnborg, som på kommunens uppdrag föreslår den här kraftiga expansionen. Och han anser inte att planerna är orealistiska. Mindre flygplan, främst skolflyg, beräknas utgöra tre fjärdedelar av framtidens Kjulaflyg. Men med i beräkningarna finns också reguljärt flyg med 16 starter eller landningar per dag, varav fyra med tyngre jetplan.