HIV-ökningen i Kalmar län

Antalet HIV-fall har inte ökat lika mycket i Kalmar län som i landet i genomsnitt. På infektionsavdelningen vid länssjukhuset i Kalmar har man bara sett en lätt ökning av HIV-smittade personer på senare år. Medan antalet nyupptäckta HIV-fall i Sverige ökade med 40 procent jämfört med samma period året innan.
Ökningen i Kalmar län beror framförallt på att fler som reser utomlands har smittats, de smittas på platser där hiv är ett stort problem. Det säger Annika Boija som är HIV-sköterska på infektionsmottagningen i Kalmar. Just nu finns det ett 30-tal personer i Kalmar län med HIV.